[دانش را] از معلم خود ياد بگير و در زندگي به آن عمل كن. امام علي (ع)

معهد لتعليم اللغة العربية : کانون آموزش زبان عربي .:::. ثبت شده در سایت ساماندهی وزارت ارشاد

إنّ تعلّم اللغة العربية سهلٌ: آموختن زبان عربي آسان است *** إنّي أحبُّ اللغة العربية: من زبان عربي را دوست دارم *** تعليم اللغة العربية و تعلّمها فرضٌ لنا: آموزش و آموختن زبان عربي بر ما لازم است ***** معهد لتعليم اللغة العربية: کانون آموزش زبان عربي ***** تعلّم اللغة العربية سهلٌ: آموختن زبان عربي آسان است ***إنّي أحبُّ اللغة العربية: من زبان عربي را دوست دارم

نحو1 ادبیات عرب

***

unknown adab siyasi dar eslam(www… 16-Dec-2011 16:23 256k

unknown adabiate tatbighi(www.Qui… 16-Dec-2011 16:23 200k

unknown arabi moghadamati(www.Qui… 16-Dec-2011 16:23 212k

unknown arozo ghafiye(www.Quiz201… 16-Dec-2011 16:24 208k

unknown azmayeshgahe 2(www.Quiz20… 16-Dec-2011 16:24 260k

unknown azmayeshgahe 3(www.Quiz20… 16-Dec-2011 16:24 256k

unknown azmayeshgahe1(www.Quiz201… 16-Dec-2011 16:24 204k

unknown ensha 2(www.Quiz2010.com)… 16-Dec-2011 16:24 256k

unknown ensha 3(www.Quiz2010.com)… 16-Dec-2011 16:24 204k

unknown fanne tarjome(www.Quiz201… 16-Dec-2011 16:24 248k

unknown feghho l logha(www.Quiz20… 16-Dec-2011 16:24 208k

unknown gheraat va tarjome va taj… 16-Dec-2011 16:24 252k

unknown gheraate motone erfani(ww… 16-Dec-2011 16:24 204k

unknown mokaleme 3(www.Quiz2010.c… 16-Dec-2011 16:25 204k

unknown moton nazmo nasre moaser … 16-Dec-2011 16:25 204k

unknown motone hadis(www.Quiz2010… 16-Dec-2011 16:25 256k

unknown motone nahjolbalaghe(www…. 16-Dec-2011 16:25 248k

unknown motone nazmo nasr az sogh… 16-Dec-2011 16:25 304k

unknown motone nazmo nasre abasi … 16-Dec-2011 16:25 208k

unknown motone nazmo nasre andolo… 16-Dec-2011 16:25 256k

unknown motone nazmo nasre arabi … 16-Dec-2011 16:26 260k

unknown motone nazmo nasre jaheli… 16-Dec-2011 16:26 208k

unknown motone nazmo nasre moaser… 16-Dec-2011 16:26 348k

unknown motone tafsiri(www.Quiz20… 16-Dec-2011 16:26 208k

unknown naghde adabi(www.Quiz2010… 16-Dec-2011 16:26 204k

unknown nahve 2(www.Quiz2010.com)… 16-Dec-2011 16:26 204k

unknown nahve1(www.Quiz2010.com).pdf 16-Dec-2011 16:26 300k

unknown name negari va kholase ne… 16-Dec-2011 16:26 168k

unknown olom balaghi 1(www.Quiz20… 16-Dec-2011 16:26 208k

unknown raveshe tahghigh va makha… 16-Dec-2011 16:26 256k

unknown rozname majalat(www.Quiz2… 16-Dec-2011 16:27 208k

unknown sarfe 1(www.Quiz2010.com)… 16-Dec-2011 16:27 204k

unknown sarfe 2(www.Quiz2010.com)… 16-Dec-2011 16:27 248k

unknown tamrine sarfo nahve 1(www… 16-Dec-2011 16:27 204k

unknown tamrine sarfo nahve 2(www… 16-Dec-2011 16:27 208k

unknown tarikhe adabiat abasi(www… 16-Dec-2011 16:27 204k

unknown tarikhe adabiat az dore j… 16-Dec-2011 16:27 204k

unknown tarikhe adabiat az soghot… 16-Dec-2011 16:27 204k

unknown tarikhe adabiate andolos(… 16-Dec-2011 16:27 204k

unknown tarikhe adabiate moaser 1… 16-Dec-2011 16:28 252k

unknown tarjome az arabi be farsi… 16-Dec-2011 16:28 304k

unknown zaban takhasosi 1(www.Qui… 16-Dec-2011 16:28 196k

unknown zaban takhasosi 2(www.Qui… 16-Dec-2011 16:28 308kو یا از لینک های زیر

1230001.pdf
View   Download

صرف 1

197k

1230003.pdf
View Download

قرائت و ترجمه و تجوید قرآن کریم

244k

1230004.pdf
View Download

نحو 1

293k

1230006.pdf
View Download

متون نظم و نثر معاصر 1

197k

1230007.pdf
View Download

فن ترجمه

241k

1230008.pdf
View Download

متون تفسیری

201k

1230009.pdf
View Download

آزمایشگاه 1

198k

1230010.pdf
View Download

صرف 2

243k

1230011.pdf
View Download

متون نظم و نثر معاصر 2

343k

1230012.pdf
View Download

مکالمه 3

199k

1230013.pdf
View Download

ترجمه از عربی به فارسی و بالعکس

298k

1230014.pdf
View Download

متون نظم و نثر اندلس

250k

1230015.pdf
View Download

متون نظم و نثر از سقوط بغداد تا دوره معاصر

298k

1230016.pdf
View Download

نحو 2

198k

1230019.pdf
View Download

روش تحقیق و ماخذ شناسی

251k

1230020.pdf
View Download

متون حدیث

251k

1230021.pdf
View Download

عربی مقدماتی

207k

1230022.pdf
View Download

روزنامه و مجلات عربی

201k

1230023.pdf
View Download

تاریخ ادبیات از دوره جاهلی تا پایان دوره اموی

196k

1230024.pdf
View Download

انشاء 2

250k

1230025.pdf
View Download

تمرین صرف و نحو 1

200k

1230026.pdf
View Download

متون نهج البلاغه

243k

1230027.pdf
View Download

آزمایشگاه 3

250k

1230028.pdf
View Download

فقه اللغه

201k

1230029.pdf
View Download

انشاء 3

196k

1230032.pdf
View Download

تمرین صرف و نحو 2

201k

1230033.pdf
View Download

ادبیات تطبیقی

195k

1230034.pdf
View Download

قرائت متون عرفانی

197k

1230035.pdf
View Download

متون نظم و نثر عربی در ایران از آغاز تا سقوط بغداد

254k

1230036.pdf
View Download

تاریخ ادبیات اندلس

199k

1230037.pdf
View Download

تاریخ ادبیات دوره عباسی

200k

1230038.pdf
View Download

متون نظم و نثر دوره عباسی

203k

1230039.pdf
View Download

نامه نگاری و خلاصه نویسی

162k

1230040.pdf
View Download

علوم بلاغی 1

201k

1230041.pdf
View Download

زبان تخصصی 1

190k

1230044.pdf
View Download

تاریخ ادبیات از سقوط بغداد تا دوره معاصر

199k

1230045.pdf
View Download

زبان تخصصی 2

302k

1230046.pdf
View Download

تاریخ ادبیات معاصر 1

247k

1230047.pdf
View Download

عروض و قافیه

204k

1230048.pdf
View Download

ادب سیاسی در اسلام

249k

1230051.pdf
View Download

متون نظم و نثر جاهلی تا پایان اموی

204k

1230052.pdf
View Download

نقد ادبی

198k

1230053.pdf
View Download

آزمایشگاه 2

256k

منبع:اخبار پیام نور:: موضوعات مرتبط: نمونه سوال،کنکور، زبان و ادبیات عرب، صرف و نحو، علوم بلاغی، شعر و ادب
:: برچسب‌ها: سوالاتPnu
ن : آقاي سلیمانی
ت : 2011/12/17